Інші послуги

Тарифи за проведення цінової експертизи на предмет відповідності кон’юнктурі ринку вартості наступних послуг, які є предметом договору, за кожною заявкою, якщо термін проведення експертизи становить 5-7 робочих днів, щодо:

 1.  Послуг з переробки давальницької сировини, коди послуг 01.01 і 01.02 згідно з КЗЕП (Наказ Держстату від 27.02.2013 № 69, надалі – КЗЕП), у розмірі від 5400 грн;
 2. Послуг, пов’язаних з бурінням та свердлінням (коди послуг 05.01.02 та 05.02.02 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • послуги з відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних і аналогічних цілей – від 4800 грн;
 3. Послуг, пов’язаних з будівництвом будівель (коди послуг 05.01.04 та 05.02.04 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • послуги, пов’язані з будівництвом будівель усіх типів, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів – від 3600 грн;
 4. Послуг, пов’язаних з будівництвом доріг (коди послуг 05.01.05 05.02.05 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • послуги, пов’язані з будівництвом автострад, доріг, вулиць – від 4800 грн;
 5. Послуг, пов’язаних з сільським господарством (код послуги 10.05.01 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • послуги по управлінню закритим стадом – від 2400 грн;
 6. Послуг, пов’язаних з видобутком нафти, газу, вуглеводнів (код послуги 10.05.03 згідно з КЗЕП), у розмірі від 4800 грн;
 7. Послуг, пов’язаних з видобутком корисних копалин (код послуги 10.05.04 згідно з КЗЕП), у розмірі
  • геологічне розвідування – від 4800 грн;
 8. Послуг, пов’язаних з оптовою торгівлею (код послуги 10.07.04 згідно з КЗЕП у розмірі:
  • продукцією чорної та кольорової металургії, трубами і метизами – від 3600 грн;
  • продукцією машинобудування – від 3600 грн;
 9. Різних ділових послуг, не віднесених до інших категорій (код послуги 10.08.03 згідно з КЗЕП у розмірі:
  • забезпечення діяльності представництв підприємств за кордоном – від 3600 грн.

 

В залежності від специфіки наданих послуг, необхідності проведення додаткових розрахунків, пов’язаних з опрацюванням додатково наданих документів, тарифи за проведення цінової експертизи встановлюються з урахуванням наступного коефіцієнту (тариф, вказаний вище, помножується на відповідний нижчезазначений коефіцієнт) щодо:

 • надання замовником додаткових матеріалів, які потребують перерахунку вартості послуг
« 1,5 ».

 

За бажанням замовників та за наявності можливостей у Підприємства строк виконання експертизи може становити 1-3 робочих дні, при цьому застосовуються наступні коефіцієнти до тарифів, вказаних вище:

 • експертизи в надтерміновому режимі протягом 12 робочих годин
« 3 »;
 • експертизи в терміновому режимі (2-3 робочих дні)
« 2 ».

 

У разі якщо в письмовому договорі між ДП «Держзовнішінформ» та замовником передбачені інші умови, застосовуються положення договору.

Поставити запитання