Послуги морського та повітряного транспорту

Тарифи за проведення цінової експертизи на предмет відповідності кон’юнктурі ринку вартості послуг морського та повітряного транспорту, які є предметом договору, за кожною заявкою, якщо термін проведення експертизи становить 5-7 робочих днів, щодо:

 1. Послуг пасажирського морського транспорту, код послуги 03.01.01 згідно з КЗЕП (Наказ Держстату від 27.02.2013 № 69, надалі – КЗЕП), у розмірі від 4200,00 грн, якщо кількість маршрутів не перевищує 10 маршрутів, за проведення цінової експертизи щодо кожного наступного маршруту – додатково 360 грн;
 2. Послуг вантажного морського транспорту (код послуги 03.01.02 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • перевезення звичайних вантажів від 4200,00 грн якщо кількість маршрутів не перевищує 10 маршрутів, за проведення цінової експертизи щодо кожного наступного маршруту – додатково 360 грн;
  • перевезення надважких та негабаритних вантажів, продукції подвійного призначення – від 4800 грн;
 3. Транспортно-експедиційних послуг морського транспорту (код послуги 03.01.03 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • перевезення звичайних вантажів від 4200 грн, якщо кількість маршрутів не перевищує 10 маршрутів, за проведення цінової експертизи щодо кожного наступного маршруту – додатково 360 грн;
  • перевезення надважких та негабаритних вантажів, продукції подвійного призначення – від 4800 грн;
 4. Послуг, пов’язаних з забезпеченням морської транспортної інфраструктури (код послуги 03.01.04 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • вантажо-розвантажувальні роботи в портах по контейнерам, металургійній та трубній продукції, продукції машинобудування – від 4200 грн в 1 порту та від 4800 грн в 2 портах;
 5. Послуг агентування та фрахтування морського флоту (код послуги 03.01.05 згідно з КЗЕП), у розмірі від 4800 грн;
 6. Послуг пасажирського повітряного транспорту (код послуги 03.03.01 згідно з КЗЕП), у розмірі від 3600 грн, якщо кількість маршрутів не перевищує 5 маршрутів, за проведення цінової експертизи щодо кожного наступного маршруту – додатково 360 грн;
 7. Послуг вантажного повітряного транспорту (код послуги 03.03.02 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • перевезення звичайних вантажів – від 3600 грн, якщо кількість маршрутів не перевищує 5 маршрутів, за проведення цінової експертизи щодо кожного наступного маршруту – додатково 360 грн;
  • перевезення надважких та негабаритних вантажів, продукції подвійного призначення – від 4800 грн;
 8. Транспортно-експедиційних послуг повітряного транспорту (код послуги 03.03.03 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • перевезення звичайних вантажів – від 3600 грн, якщо кількість маршрутів не перевищує 5 маршрутів, за проведення цінової експертизи щодо кожного наступного маршруту – додатково 360 грн;
  • перевезення надважких та негабаритних вантажів, продукції подвійного призначення – від 4800 грн;
 9. Послуг, пов’язаних з забезпеченням повітряної транспортної інфраструктури (код послуги 03.03.04 згідно з КЗЕП), у розмірі від 3600 грн (включаючи ПДВ) та від 3000 грн для замовників послуг Підприємства, яким протягом попереднього календарного року було видано понад 12 актів цінової експертизи за кодом послуги, вказаним в пункті 9;
 10. Послуг з агентування та фрахтування повітряного флоту (код послуги 03.03.05 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • ACMI-лізинг повітряного судна – від 4800 грн;
  • чартер повітряного судна – від 4800 грн;
 11. Послуг, пов’язаних з забезпеченням автомобільної транспортної інфраструктури (код послуги 03.06.04 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • технічна допомога – від 3600 грн;
 12. Послуг кур’єрської служби (код послуги 03.10.02 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • експрес-доставка вантажів – від 3600 грн;
  • доставка “від дверей до дверей” – від 3600 грн;
 13. Мультимодальних перевезеннь, у розмірі:
  • автоперевезення + авіаперевезення – від 4800 грн;
  • автоперевезення + морські перевезення контейнерів – від 4800 грн;
  • автоперевезення + морські перевезення негабаритних вантажів – від 6000 грн.

 

В залежності від специфіки наданих послуг, необхідності проведення додаткових розрахунків, пов’язаних з опрацюванням додатково наданих документів, тарифи за проведення цінової експертизи встановлюються з урахуванням наступного коефіцієнту (тариф, вказаний вище, помножується на відповідний нижчезазначений коефіцієнт) щодо:

 • надання замовником додаткових матеріалів, які потребують перерахунку вартості послуг
« 1,5 ».

 

За бажанням замовників та за наявності можливостей у Підприємства строк виконання експертизи може становити 1-3 робочих дні, при цьому застосовуються наступні коефіцієнти до тарифів, вказаних вище:

 • експертизи в надтерміновому режимі протягом 12 робочих годин
« 3 »;
 • експертизи в терміновому режимі (2-3 робочих дні)
« 2 ».

 

У разі якщо в письмовому договорі між ДП «Держзовнішінформ» та замовником передбачені інші умови, застосовуються положення договору.

Поставити запитання