Послуги морського та повітряного транспорту

Тарифи за проведення цінової експертизи на предмет відповідності кон’юнктурі ринку вартості послуг морського та повітряного транспорту, які є предметом договору, за кожною заявкою, якщо термін проведення експертизи становить 5-7 робочих днів, щодо:

 1. Послуг пасажирського морського транспорту, код послуги 03.01.01 згідно з КЗЕП (Наказ Держстату від 27.02.2013 № 69, надалі – КЗЕП), у розмірі від 4200,00 грн (включаючи ПДВ), якщо кількість маршрутів не перевищує 10 маршрутів, за проведення цінової експертизи щодо кожного наступного маршруту – додатково 360 грн (включаючи ПДВ);
 2. Послуг вантажного морського транспорту (код послуги 03.01.02 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • перевезення звичайних вантажів від 4200,00 грн (включаючи ПДВ) якщо кількість маршрутів не перевищує 10 маршрутів, за проведення цінової експертизи щодо кожного наступного маршруту – додатково 360 грн (включаючи ПДВ);
  • перевезення надважких та негабаритних вантажів, продукції подвійного призначення – від 4800 грн (включаючи ПДВ);
 3. Транспортно-експедиційних послуг морського транспорту (код послуги 03.01.03 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • перевезення звичайних вантажів від 4200 грн (включаючи ПДВ) якщо кількість маршрутів не перевищує 10 маршрутів, за проведення цінової експертизи щодо кожного наступного маршруту – додатково 360 грн (включаючи ПДВ);
  • перевезення надважких та негабаритних вантажів, продукції подвійного призначення – від 4800 грн (включаючи ПДВ);
 4. Послуг, пов’язаних з забезпеченням морської транспортної інфраструктури (код послуги 03.01.04 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • вантажо-розвантажувальні роботи в портах по контейнерам, металургійній та трубній продукції, продукції машинобудування – від 4200 грн (включаючи ПДВ) в 1 порту та від 4800 грн (включаючи ПДВ) в 2 портах;
 5. Послуг агентування та фрахтування морського флоту (код послуги 03.01.05 згідно з КЗЕП), у розмірі від 4800 грн (включаючи ПДВ);
 6. Послуг пасажирського повітряного транспорту (код послуги 03.03.01 згідно з КЗЕП), у розмірі від 3600 грн (включаючи ПДВ), якщо кількість маршрутів не перевищує 5 маршрутів, за проведення цінової експертизи щодо кожного наступного маршруту – додатково 360 грн (включаючи ПДВ);
 7. Послуг вантажного повітряного транспорту (код послуги 03.03.02 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • перевезення звичайних вантажів – від 3600 грн (включаючи ПДВ) , якщо кількість маршрутів не перевищує 5 маршрутів, за проведення цінової експертизи щодо кожного наступного маршруту – додатково 360 грн (включаючи ПДВ);
  • перевезення надважких та негабаритних вантажів, продукції подвійного призначення – від 4800 грн (включаючи ПДВ);
 8. Транспортно-експедиційних послуг повітряного транспорту (код послуги 03.03.03 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • перевезення звичайних вантажів – від 3600 грн (включаючи ПДВ), якщо кількість маршрутів не перевищує 5 маршрутів, за проведення цінової експертизи щодо кожного наступного маршруту – додатково 360 грн (включаючи ПДВ);
  • перевезення надважких та негабаритних вантажів, продукції подвійного призначення – від 4800 грн (включаючи ПДВ);
 9. Послуг, пов’язаних з забезпеченням повітряної транспортної інфраструктури (код послуги 03.03.04 згідно з КЗЕП), у розмірі від 3600 грн (включаючи ПДВ) та від 3000 грн (включаючи ПДВ) для замовників послуг Підприємства, яким протягом попереднього календарного року було видано понад 12 актів цінової експертизи за кодом послуги, вказаним в пункті 9;
 10. Послуг з агентування та фрахтування повітряного флоту (код послуги 03.03.05 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • ACMI-лізинг повітряного судна – від 4800 грн (включаючи ПДВ);
  • чартер повітряного судна – від 4800 грн (включаючи ПДВ);
 11. Послуг, пов’язаних з забезпеченням автомобільної транспортної інфраструктури (код послуги 03.06.04 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • технічна допомога – від 3600 грн (включаючи ПДВ);
 12. Послуг кур’єрської служби (код послуги 03.10.02 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • експрес-доставка вантажів – від 3600 грн (включаючи ПДВ);
  • доставка “від дверей до дверей” – від 3600 грн (включаючи ПДВ);
 13. Мультимодальних перевезеннь, у розмірі:
  • автоперевезення + авіаперевезення – від 4800 грн (включаючи ПДВ);
  • автоперевезення + морські перевезення контейнерів – від 4800 грн (включаючи ПДВ);
  • автоперевезення + морські перевезення негабаритних вантажів – від 6000 грн (включаючи ПДВ).

 

В залежності від специфіки наданих послуг, необхідності проведення додаткових розрахунків, пов’язаних з опрацюванням додатково наданих документів, тарифи за проведення цінової експертизи встановлюються з урахуванням наступного коефіцієнту (тариф, вказаний вище, помножується на відповідний нижчезазначений коефіцієнт) щодо:

 • надання замовником додаткових матеріалів, які потребують перерахунку вартості послуг
« 1,5 ».

 

За бажанням замовників та за наявності можливостей у Підприємства строк виконання експертизи може становити 1-3 робочих дні, при цьому застосовуються наступні коефіцієнти до тарифів, вказаних вище:

 • експертизи в надтерміновому режимі протягом 12 робочих годин
« 3 »;
 • експертизи в терміновому режимі (2-3 робочих дні)
« 2 ».

 

У разі якщо в письмовому договорі між ДП «Держзовнішінформ» та замовником передбачені інші умови, застосовуються положення договору.