Послуги з ремонту і технічного обслуговування

Тарифи за проведення цінової експертизи на предмет відповідності кон’юнктурі ринку вартості послуг з ремонту і технічного обслуговування, які є предметом договору, за кожною заявкою, якщо термін проведення експертизи становить 5-7 робочих днів, щодо:

 1. Послуг з ремонту машин та устаткування, код послуги 02.01 згідно з КЗЕП (Наказ Держстату від 27.02.2013 № 69, надалі – КЗЕП), у розмірі:
  • ремонт металургійних електроустаткування та механічного устаткування – від 3600 грн;
  • ремонт інших металургійних машин та устаткування – від 8400 грн;
  • ремонт інших машин та устаткування, якщо ремонт проводиться на території України – від 3600 грн;
  • ремонт інших машин та устаткування, якщо ремонт проводиться поза межами України – від 4800 грн.
 2. Послуг з капітального ремонту морських та річкових суден (код послуги 02.02.01 згідно з КЗЕП), у розмірі від 4800 грн.
 3. повітряних суден, літаків, космічних апаратів (код послуги 02.02.02 згідно з КЗЕП), у розмірі від 4800 грн.
 4. Послуг з капітального ремонту залізничних локомотивів та іншого рухомого складу (код послуги 02.02.03 згідно з КЗЕП), у розмірі від 4800 грн.
 5. Послуг з капітального ремонту автомобільного транспорту (код послуги 02.02.04 згідно з КЗЕП) – у розмірі від 3600 грн.
 6. Послуг з капітального ремонту іншого транспорту та транспортних засобів (код послуги 02.02.05 згідно з КЗЕП), у розмірі від 3600 грн.
 7. Послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту морських транспортних засобів (код послуги 02.03.01 згідно з КЗЕП), у розмірі від 3600 грн
 8. Послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту повітряних транспортних засобів (код послуги 02.03.03 згідно з КЗЕП), у розмірі від 3600 грн
 9. Послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту залізничних транспортних засобів (код послуги 02.03.05 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • поточний ремонт локомотивів, вагонів, контейнерів – від 3600 грн
 10. Послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів (код послуги 02.03.06 згідно з КЗЕП), у розмірі:
  • технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів – від 3600 грн;
  • утримання і поточний ремонт автодоріг, мостів, переїздів тощо – від 4800 грн;
 11. Послуг з ремонту апаратури, побутових приладів та інструментів (код послуги 02.04 згідно з КЗЕП у розмірі від 3600 грн
 12. Послуг з ремонту двигунів, генераторів і трансформаторів (код послуги 02.05 згідно з КЗЕП у розмірі від 3600 грн
 13. Послуг з ремонту та технічного обслуговування машин спеціального призначення, військової техніки, зброї та боєприпасів (код послуги 02.06 згідно з КЗЕПу розмірі від 4800 грн 
 14. Послуг з ремонту інших товарів (код послуги 02.07 згідно з КЗЕПу розмірі від 3600 грн.

 

В залежності від специфіки наданих послуг, необхідності проведення додаткових розрахунків, пов’язаних з опрацюванням додатково наданих документів, тарифи за проведення цінової експертизи встановлюються з урахуванням наступного коефіцієнту (тариф, вказаний вище, помножується на відповідний нижчезазначений коефіцієнт) щодо:

 • надання замовником додаткових матеріалів, які потребують перерахунку вартості послуг
« 1,5 ».

 

За бажанням замовників та за наявності можливостей у Підприємства строк виконання експертизи може становити 1-3 робочих дні, при цьому застосовуються наступні коефіцієнти до тарифів, вказаних вище:

 • експертизи в надтерміновому режимі протягом 12 робочих годин
« 3 »;
 • експертизи в терміновому режимі (2-3 робочих дні)
« 2 ».

 

У разі якщо в письмовому договорі між ДП «Держзовнішінформ» та замовником передбачені інші умови, застосовуються положення договору.

Поставити запитання