Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою

Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою

Управління досліджень ринків промислово-сировинних ресурсів, тендерів та інвестиційних проектів

Послуги та можливості управління

 

Послуги та можливості Управління

 • комплексний консалтинг;
 • формування і реалізація стратегій розвитку;
 • висновки щодо залучення приватного капіталу, реалізація ДПП;
 • здійснення управлінського консультування будь-якого масштабу, удосконалення системи управління;
 • розробка документації системи менеджменту якості ISO 9001:2015;
 • аналітично-правові послуги;
 • висновки з питань законодавства;
 • висновки щодо істотних умов договорів/контрактів;
 • доведення наявності форс-мажорних обставин, їх надзвичайність та невідворотність для конкретних ситуацій;
 • обґрунтування причинно-наслідкових зв’язків між зобов’язаннями, які сторона не може виконати, та обставинами (їхнім результатом), на які сторона посилається як на підставу неможливості виконати зобов’язання;
 • нормативно-правове обґрунтування звільнення від виконання договірних відносин, орендної плати тощо у зв’язку з форс-мажорними обставинами;
 • нормативно-правове обґрунтування внесення змін до договорів, у тому числі укладених на конкурсних засадах, у зв’язку з істотною зміною обставин;

 

 • дослідження ринку окремих товарів та товарних груп, у тому числі з наданням коротко, середньо- та довгострокових прогнозів;
 • підготовка періодичних оглядів світового та українського ринків сировини;
 • аналіз стану окремих галузей ринку та визначення перспектив їх розвитку;
 • підготовка експертних висновків для цілей трансфертного ціноутворення;
 • консультації щодо кон’юнктури світового та українського ринків товарів та послуг;
 • визначення кодів УКТ ЗЕД та ДКПП;
 • маркетингові дослідження

тощо

 

Клієнтами управління є промислові підприємства, трейдери, юридичні та консалтингові структури, тощо.

Основні групи товарів, що досліджуються:

 • електроенергія (ціни на ринках електричної енергії в Україні та світі);
 • сировинні матеріали (мінеральні корисні копалини – вугілля, руди та концентрати залізні, титановмісні, цирконієві, марганцеві);
 • продукція будівельної промисловості (будівельні матеріали, продукти переробки сировини);
 • деревина і вироби з деревини;
 • папір та картон;

тощо