Нормативно-правові акти

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Підприємства:

 1. Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України №608 від 02.05.2018 року.
 2. Митний кодекс України.  
 3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».  
 4. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».  
 5. Закон України «Про видавничу справу».  
 6. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 року N 15-93.  
 7. Указ Президента України «Про державну електронну інформаційну базу даних «Нафта і нафтопродукти» від 7 квітня 2000 року N 565/2000.   
 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про створення та функціонування державної електронної інформаційної бази даних «Нафта і нафтопродукти» від 28 грудня 2001 року N 619-р.  
 9. Накази /Міністерства економічного розвитку і торгівлі України/:
  • Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження структури державної електронної інформаційної бази даних «Нафта і нафтопродукти» та здійснення першочергових заходів щодо її створення та функціонування» від 27 лютого 2002 року N 60.  
  • Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Порядку розгляду заявок на видачу ліцензії у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності» від 1 квітня 2004 року N 122.  
  • Наказ Міністерства економіки України «Про порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни» від 16 березня 2006 року N 98.  
  • Наказ Міністерства економіки України «Про Реєстр асоціацій товаровиробників України» від 25 липня 2006 року N 254.  
  • Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Положення про порядок роботи в Міністерстві економіки України з матеріалами, що подані суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності на отримання документів дозвільного характеру» від 27 січня 2007 року N 14.  
  • Наказ Міністерства економіки України, Державної митної служби України «Про затвердження Положення про порядок проведення аналізу цін товарів, що імпортуються в Україну» від 1 лютого 2007 року N 20/85.  
  • Наказ Міністерства економіки України «Про Порядок організації внутрішнього розгляду структурними підрозділами Мінекономіки документів, поданих суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності для реєстрації договорів (контрактів)» від 30 жовтня 2008 року N 604.  
  • Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження структури інформаційного наповнення веб-порталу «Комплексна система інформаційно-консультаційної підтримки та розвитку експорту» (www.ukrexport.gov.ua)» від 21 травня 2009 року N 472.  
  • Наказ Міністерства економіки України «Деякі питання прогнозування цінової ситуації на споживчому ринку» від 8 грудня 2010 року N 1551.  
 10. Довідка Вищого адміністративного суду України «Про результати вивчення та узагальнення практики розгляду ВАСУ касаційних скарг на судові рішення у справах про порядок справляння митними органами передбачених законами податків і зборів» від 1 жовтня 2008 року.  
 11. Інші нормативно-правові акти.
Поставити запитання