Великі ідеї для вашого бізнесу
вул. Загородня, 15
м. Київ, Україна, 03150
0 800 30-50-74

Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою

Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою
Опубліковано 26.05.2020

Нацбанк оприлюднив ознаки підозрілих фінансових операцій

Національний банк України визначив індикатори підозрілості фінансових операцій, виділивши три види ознак: щодо діяльності чи поведінки клієнта, фіноперацій клієнта та індикатори за видами послуг і продуктів (готівкові та онлайн операції, операції з цінними паперами, кредити, тощо).

Відповідні дані містяться у Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу, ухваленому постановою правління НБУ №65 від 19.05.2020 року, пише UA.News із посиланням на Finbalance.

Індикатори, які стосуються діяльності чи поведінки клієнта:

 1. Клієнт (представник клієнта) не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності).
  2. Клієнт (представник клієнта) не бажає або відмовляється надавати інформацію, потрібну для вжиття заходів належної перевірки, надає її в недостатній мірі або надає сумнівну інформацію, яку важко перевірити.
  3. Існують підстави підозрювати, що надані інформація/документи для НПК (належна перевірка клієнта) містять неправдиві або підроблені відомості (зокрема очевидними є значні невідповідності, допущені суттєві помилки).
  4. Неможливо зв’язатися із клієнтом (представником клієнта) за допомогою наданих ним даних, зокрема за адресою місцезнаходження, проживання або за зазначеним номером телефону та електронною поштою (особливо в короткі терміни після надання такої контактної інформації).
  5. Клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба у яких не є зрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам.
  6. Клієнт (представник клієнта) нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку.
  7. Клієнт демонструє незвичну зацікавленість вимогами законодавства у сфері ПВК/ФТ (запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) та внутрішньої системи ПВК/ФТ банку (зокрема, внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ).
  8. Клієнт (представник клієнта) скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтвердні документи та/або роз’яснення.
  9. Клієнт (представник клієнта) наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те причин (підстав).
  10. Клієнт (представник клієнта) пропонує гроші, подарунки або інший вид подяки працівникові банку за проведення фінансової операції у незвичний або підозрілий спосіб.
  11. Інформація, надана клієнтом (представником клієнта), суперечить тій, що міститься в публічних джерелах.
  12. Фінансові операції за рахунком фізичної особи не відповідають ризик-профілю клієнта (зокрема віку, професії, доходам).
  13. Клієнт демонструє незнання інформації, що стосується фінансових операцій за його власним рахунком, та або/не може пояснити їх зміст.
  14. Клієнт незвично та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи відсутність будь-яких зв’язків із незаконною діяльністю.
  15. Характер фінансової операції та/або обставини, за яких вона ініціюється, дають підстави вважати, що вона здійснюється від імені та/або на користь іншої сторони, особа якої не розкрита банку.
  16. За рахунком клієнта – суб’єкта господарювання не сплачено жодних або сплачено в незначному розмірі (у розмірі, що очевидно не відповідає обсягам проведених фінансових операцій) обов’язкових платежів, які притаманні звичайній господарській діяльності (наприклад, платежі за оренду приміщень, сплата комунальних послуг, податків до бюджету).
  17. Рахунками кількох клієнтів, між якими немає логічно пояснюваних взаємозв’язків, управляє один і той самий представник.
  18. Представник клієнта ‒ фізичної особи не має чітких та зрозумілих стосунків із клієнтом (наприклад, особа не є родичом, членом сім`ї, адвокатом).
  19. Подаючи заявку на отримання платіжної картки поштою, клієнт зазначає адресу, яка невідома банку.
  20. Представники клієнта ‒ суб’єкта господарювання максимально уникають контактів з працівниками банку (відвідування відділення банку), навіть коли за звичайних умов проведення фінансової (их) операції (і) це було б для них набагато зручніше.
  21. Є очевидні ознаки того, що інші особи контролюють проведення фінансової операції (клієнт читає все з нотаток або телефону чи інші особи стежать за клієнтом у приміщенні відділення або залишаючись ззовні).
  22. Мета чи мотивація відкриття рахунків нерезидентами в Україні є непереконливою або незрозумілою.
  23. Клієнт постійно наполягає на обслуговуванні в одного працівника банку, навіть якщо це звичайні операції, та/або припиняє здійснювати фінансові операції через банк на період відсутності конкретного працівника

Індикатори, які відносяться до фінансових операцій клієнта

 1. Клієнт (юридична особа-резидент) регулярно перераховує гроші іноземній компанії, яка має рахунок у банку України [клієнт (юридична особа-нерезидент, що має рахунок у банку України) регулярно отримує гроші від юридичної особи-резидента].
  25. Тривалий час спостерігається аналогічна тенденція щодо обсягу дебетових та кредитових фінансових операцій за рахунком клієнта протягом одного дня (незвично швидке проходження коштів через рахунок, тобто незначне сальдо на початок та кінець дня та великі щоденні обороти коштів за рахунком).
  26. Проведення декількох фінансових операцій клієнтом протягом одного дня в одному відділенні, але з очевидною спробою обслуговуватися у різних працівників банку (клієнтського менеджера або касира).
  27. Фінансова операція/сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій не є характерною/характерними для звичайної діяльності клієнта (наприклад, цілі, тип та обсяг операції), а надані пояснення не є аргументованими.
  28. Регулярні перекази коштів з рахунку клієнта ‒ юридичної особи на особистий (і) рахунок (и) працівника (ів) або осіб, пов’язаних із працівником (ами), і навпаки (крім переказів, пов’язаних із виплатою заробітної плати, соціальних виплат та інших обов’язкових платежів).
  29. Контрагентами клієнта є особи, стосовно яких у банку є негативна інформація [зокрема особи яким банк відмовив у встановленні (підтриманні) ділових відносин у зв’язку з присвоєнням неприйнятно високого ризику ВК/ФТ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброїмасового знищення)].
  30. Відбулися значні зміни в обсягах фінансових операцій, що здійснюються за рахунками клієнта.
  31. Здійснення попередньої оплати за зовнішньоекономічними (імпортними) контрактами в разі наявності інформації з відкритих джерел про невиконання нерезидентом своїх зобов’язань за іншими зовнішньоекономічними договорами.
  32. Проведення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами (експортно-імпортними) на умовах передоплати, за якими не відбулася поставка товарів у визначені в таких договорах строки.
  33. Клієнт регулярно здійснює або отримує значну кількість переказів без відкриття рахунку.
  34. Регулярне отримання коштів з-за кордону та/або переказ коштів за кордон, якщо мета таких переказів є неочевидною або сукупність таких фінансових операцій носить незвичний характер.
  35. Перекази за межі України, що здійснюються кількома різними клієнтами в один день або протягом трьох днів, мають ознаки пов’язаності (зокрема схожі за сумою, іменами відправника/отримувача, тестовими запитаннями, текстами безкоштовних повідомлень та країнами (територіями) отримувачів.
  36. Здається, що відправник переказу не знає одержувача, якому надсилає переказ, або отримувач не знає відправника переказу.
  37. Значна кількість особистих рахунків та/або рахунків суб’єктів господарювання та/або рахунків неприбуткових (зокрема благодійних) організацій використовуються для збору та подальшого переказу коштів невеликій кількості отримувачів-нерезидентів.
  38. Банк-кореспондент або банк одержувача платежу відмовив у виконанні платежу клієнта та повернув кошти на рахунок клієнта.
  39. Переказ надходить від СПФМ (суб’єкт первинного фінансового моніторингу), про якого відомо, що він не надає інформацію про платника та/або отримувача без належного обґрунтування.
  40. Клієнт отримує на свій рахунок багато готівкових чи безготівкових платежів на незначні суми, які згодом агрегуються та великою сумою переказуються іншому клієнту.
  41. Оборот за рахунком клієнта (юридичної особи) в основному складається з дебетових безготівкових платежів та кредитових готівкових виплат.
  42. Проведення клієнтом фінансових операцій у великому обсязі з готівкою, що не пов’язані з основним видом діяльності клієнта, та/або проведення значної кількості операцій з використанням карткових рахунків.
  43. Проведення так званих поворотних переказів, тобто коли кошти, отримані від особи з іноземної держави (території), відразу перераховуються іншій особі з тієї самої держави (території), або на рахунок відправника в іншій державі (території).
  44. Перекази спрямовуються для виплати у відділеннях, розташованих дуже близько до кордонів країн з підвищеним ризиком тероризму.
  45. Клієнт регулярно надає або отримує позики від контрагентів, які не належать одній бізнес-групі компаній.
  46. За рахунком клієнта неодноразово проводяться фінансові операцій за договорами відступлення прав вимоги (переведення боргу).
  47. Значна частка видаткових операцій клієнта ‒ фінансової компанії пов’язана з підкріпленням каси фінансової компанії готівкою на підставі укладених фінансовою компанією з банком (ами) договорів інкасації (з метою подальшої видачі споживчих кредитів фізичним особам готівкою з каси фінансової компанії). Водночас значна частка прибуткових операцій за рахунком такої фінансової компанії є оплатою в безготівковій формі за договорами факторингу, переведення боргу, відступлення прав вимог тощо.
  48. Перерахування клієнтом ‒ фінансовою компанією безготівкових коштів як надання споживчих кредитів на поточні рахунки великої кількості фізичних осіб (у тому числі клієнтів різних банків) у розмірах, що суттєво перевищують середній розмір споживчих кредитів.
  49. Кілька фізичних осіб – клієнтів отримують на власні рахунки споживчі кредити від однієї фінансової компанії та протягом короткого проміжку часу знімають їх готівкою. Споживчі кредити видаються на значні суми (орієнтовно декілька мільйонів гривень одній фізичній особі) та/або на короткий термін користування. За рахунками клієнтів у банку немає операцій з погашення споживчих кредитів на рахунки фінансової компанії. Наявна в банку інформація про фінансовий стан клієнтів свідчить, що такі фізичні особи не мають достатніх фінансових можливостей для погашення отриманих короткотермінових кредитів.
  50. Фізична особа отримує на свій рахунок грошові кошти як кредит на суму, що вочевидь суттєво перевищує її фінансові можливості в частині повернення такого кредиту. У подальшому заборгованість оплачується або юридичними особами за договорами переведення боргу/договорами поруки, або безпосередньо фізичною особою-позичальником, однак за рахунок коштів, які не є його власними доходами, а надходять від юридичних осіб (наприклад як фінансова допомога).
  51. Державні кошти (пожертви) є основним джерелом надходжень на рахунки неприбуткової організації.
  52. Регулярне проведення за рахунком клієнта ‒ страхової компанії фінансових операцій у великому обсязі, підтвердні документи, інформація щодо яких свідчать про наявність таких ознак:
  укладання договорів страхування/перестрахування на очевидно невигідних умовах для сторін таких договорів, а також суттєві зміни основних умов договору страхування/перестрахування, зокрема протягом короткого періоду часу;
  збільшення без очевидної необхідності страхової суми, установленої під час укладання договору страхування;
  укладання договорів страхування/перестрахування із страховими сумами, розмір яких не відповідає потенційному ризику;
  сплата страхових внесків та/або премій у розмірах, що перевищують розміри страхових внесків та/або премій визначених договором страхування;
  страхування майна, загальна вартість якого не відповідає фінансовому стану клієнта;
  настання страхового випадку в короткий строк після укладення договору страхування;
  використання значних сум готівки під час оплати страхової (их) премії (й);
  використання готівки для виплати страхового відшкодування частинами;
  проведення фінансової (их) операції (й) за договорами перестрахування за умови, що обсяг таких операцій значно перевищує обсяги руху коштів за рахунками страховика за попередні періоди;
  укладання договорів перестрахування страховиками, фінансовий стан яких є незадовільним;
  договір перестрахування укладено із страховиком/страховим посередником, який має місцезнаходження у країні, що є нетиповою/незвичною для здійснення перестрахування ризиків та із суб’єктами якої раніше не укладалися договори перестрахування;
  документи, що є підставою для оплати страхових премій/внесків та/або здійснення страхових виплат, мають ознаки підробки;
  страхування життя з одноразовим страховим внеском, здійсненим зокрема готівкою;
  дострокове розірвання договору страхування з перерахуванням коштів на користь третьої особи;
  сплата страхових премій/внесків через третіх осіб та/або третіми особами;
  укладання договорів страхування за нехарактерними або неможливими ризиками для об’єкта страхування;
  укладання страховиком/страховим посередником короткострокового депозитного договору на період, який уключає останню дату кварталу та або дострокове розірвання депозитного договору в короткий термін після настання останньої дати кварталу;
  проведення страховиком/страховим посередником операцій зі страхування фінансових ризиків з обмеженим переліком підтвердних документів для виплати страхового відшкодування;
  повторне проведення страховиком/страховим посередником операцій зі страхування фінансових ризиків щодо особи, яка раніше отримувала страхове відшкодування;
  проведення страховиком/страховим посередником операцій зі страхування фінансових ризиків за вибірковим колом осіб за умови, коли страхувальник несе такі фінансові ризики щодо осіб, які не страхуються;
  здійснення страховиком операцій з перестрахування ризиків у перестраховика, фінансовий стан якого не дає змоги виконати такі зобов’язання за рахунок власних активів;
  здійснення страховиками операцій із будь-яких виплат (винагороди) фізичним особам-підприємцям за надані послуги (посередницькі або інформаційно-консультаційні), пов’язані з укладанням/супроводом/виконанням/пролонгацією договорів страхування в обсягах, що перевищують звичайну практику;
  здійснення фінансових операцій з виплати агентської винагороди за
  договором доручення, розмір якої є незвично великим.
  53. Платежі клієнта ‒ суб’єкта господарювання в призначеннях зазвичай не містять зрозумілої та чіткої мети (зокрема зазвичай містять лише посилання на номери контрактів або рахунків-фактур, не зазначаючи вид товару чи послуги).
  54. Очевидна невідповідність змісту прибуткових та видаткових операцій за рахунками клієнта (наприклад, отримання оплати за тютюнові вироби та переказ коштів за вживані товари).
  55. Клієнт (суб’єкт господарювання) здійснює регулярні платежі стороні чи сторонам, які, здавалося б не пов’язані з підприємницькою діяльністю клієнта, а підстава та мета платежів є незрозумілими.
  56. Банк має інформацію, що дає підстави вважати, що операція клієнта пов’язана з поставкою, торгівлею, продажом чи придбанням товарів подвійного використання.
  57. Заявлені та/або фактичні обсяги операцій роздрібного торгівця, суми окремих трансакцій, суми повернення коштів/відшкодувань клієнтам (у разі повернення товару) не відповідають звичайній практиці торговців тієї самої сфери (конкурентів) або інформації, що отримана працівниками банку після візиту такої торгової точки.
  58. Наявна інформація свідчить про те, що торговець регулярно відшкодовує кошти особам, які не здійснювали попередньо жодних оплат.
  59. Наявна інформація свідчить про те, що платіжний термінал торговця використовується неавторизованою третьою стороною.
  60. За рахунками клієнта, який провадить діяльність у сфері роздрібної торгівлі, немає фінансових операцій із інкасації виручки.
  61. Клієнт купує велику кількість prepaid-карток на значну суму, що не є характерним для діяльності клієнта.
  62. Суб’єкт господарювання отримує велику кількість платежів на свій рахунок від систем, що забезпечують проведення онлайн-платежів, за умови відсутності діяльності, пов’язаної із інтернет-торгівлею або онлайн-аукціонами, іншої подібної діяльності.
  63. Проведення фінансових операцій на значні суми за особистим рахунком фізичної особи, якщо їх характер є притаманним комерційній діяльності. 64. Отримання особою коштів від релігійної чи благодійної організації та їх подальший переказ або використання на придбання активів протягом відносно короткого періоду.
  65. Суттєва невідповідність реквізитів платежів даним, що зазначені у відповідних підтвердних документах (наприклад, номер договору, тип та найменування товару чи послуги).
  66. Проведення “циклічних” фінансових операцій із неодноразового поступового перерахування певної суми коштів з рахунку на рахунок юридичних осіб з призначенням платежу “поповнення статутного капіталу” наслідком чого є “штучне” створення статутного капіталу клієнта.
  67. Проведення за рахунком клієнта “циклічних” фінансових операцій з використанням однієї (або наближеної) суми коштів, за результатами яких відбулася купівля/продаж активу, надання/повернення фінансової допомоги, формування/погашення заборгованості за будь-яким правочином.

Індикатори за різними видами продуктів (послуг):

 1. Готівкові операції:
  1) обсяг готівкових операцій за рахунком клієнта не відповідає обсягу, що є притаманним виду і масштабам діяльності клієнта;
  2) за рахунком клієнта здійснюються регулярні фінансові операції готівкою на великі округлені суми;
  3) клієнт регулярно обмінює велику кількість банкнот дрібного номіналу на банкноти крупного номіналу;
  4) клієнт вносить значні суми коштів готівкою, джерелом походження яких зазначає виручку від продажу активів, проте не може це підтвердити документально;
  5) клієнт знімає значні суми коштів готівкою з метою проведення подальших готівкових розрахунків з контрагентами, проте не може належно це підтвердити документально;
  6) регулярне проведення готівкових фінансових операцій з купівлі, продажу або конвертації іноземної валюти на великі суми;
  7) проведення значної кількості фінансових операцій із внесення готівкових коштів на невеликі суми на рахунки клієнтів через різні відділення одного банку або групою осіб, які одночасно входять до одного відділення банку, з подальшим переказом на один й той самий чи декілька рахунків, відкритих іншим клієнтам у цьому або іншому банку України, або на рахунок, відкритий за межами України;
  8) проведення значної кількості фінансових операцій із зняття готівкових коштів на невеликі суми з рахунків клієнтів через різні відділення одного банку або групою осіб, які одночасно входять до одного відділення банку;
  9) регулярне внесення клієнтом готівкових коштів на велику кількість окремих власних рахунків протягом одного дня, якщо видаткові операції за такими рахунками здійснюються на загальну велику суму;
  10) значна частина (понад 30%) щомісячного дебетового або кредитового обороту за рахунками клієнта складається з готівкових операцій, якщо це не є характерним для виду діяльності клієнта;
  11) зняття готівкових коштів у значних розмірах з поточного рахунку, за яким протягом тривалого часу (не менше півроку) не здійснювалося будь-яких операцій клієнтом, або з рахунку, на який нещодавно був зарахований переказ зза кордону на велику суму;
  12) зняття готівки відбувається майже в один і той самий час з одного банківського автомата самообслуговування з рахунків декількох клієнтів, а кошти, що обліковуються на зазначених рахунках, знімаються повністю або майже в повному обсязі;
  13) проведення великої кількості фінансових операцій клієнтом в один день за допомогою банківських автоматів самообслуговування на загальну значну суму;
  14) циклічний рух готівкових коштів за рахунками клієнта;
  15) готівкова фінансова операція проводиться (структурується) таким чином, щоб обійти вимоги, що вимагаються під час здійснення відповідних порогових фінансових операцій.
 2. Кредити/позики:
  1) кредит погашається коштами, що належать третій особі, за відсутності раціонального обґрунтування;
  2) клієнт не цікавиться істотними умовами кредитування (зокрема процентна ставка, штрафи) або витратами, пов’язаними із поверненням кредиту;
  3) заставою за кредитом клієнта є активи, що належать третім особам, які не пов’язані з позичальником;
  4) клієнт використовує виданий кредит не у відповідності із затвердженими цілями позики, здійснюючи операції, що є нетиповими для діяльності клієнта;
  5) клієнт повертає прострочений уже тривалий час кредит коштами, джерела походження яких не є зрозумілими;
  6) клієнт повертає довгостроковий кредит (зокрема іпотечний) у незвичайно короткий строк після його отримання;
  7) економічна доцільність отримання позики не є зрозумілою (наприклад, на рахунках клієнта розміщена значна сума коштів);
  8) забезпеченням за позикою в значній сумі, що надається клієнту, є кошти, розміщені ним на депозит.
 3. Операції із цінними паперами та іншими фінансовими інструментами:
  1) купівля або продаж цінних паперів за відсутності очевидної економічної вигоди;
  2) купівля-продаж цінних паперів закритого випуску на значні суми, якщо емітентом є невідома компанія, інформацію про діяльність якої важко перевірити, а економічна доцільність зроблених клієнтом інвестицій є незрозумілою та/або емітентом є компанія, пов’язана з клієнтом;
  3) фінансова операція на значну суму з купівлі-продажу неліквідних цінних паперів, ринкову ціну яких неможливо визначити;
  4) фінансові інструменти купуються-продаються за цінами, що суттєво відрізняються від ринкової ціни таких фінансових інструментів;
  5) фінансові операції клієнта з цінними паперами є незвично складними або неоднозначними, а їх економічна доцільність не є зрозумілою;
  6) проведення операцій із фінансовими інструментами протягом короткого періоду часу, якщо клієнт видає замовлення на купівлю та продаж цінних паперів за ціною, що значно відрізняється від їх ринкової ціни на момент подання замовлення, одночасно визначаючи контрагентів, з якими фінансові операції повинні здійснюватися, що призводить до регулярних доходів або втрат для клієнта;
  7) фінансові операції з купівлі-продажу цінних паперів поза біржою, що не передбачають здійснення оплати проти поставки;
  8) клієнти, які не формують єдину групу взаємопов’язаних клієнтів, регулярно переказують та отримують цінні папери від одного контрагента;
  9) фінансові операції з цінними паперами передбачають термін розрахунку, що перевищує два тижні;
  10) підтвердні документи щодо фінансових операцій із цінними паперами, отриманими банком від клієнта, містять суттєві юридичні неточності або помилки чи значної інформації бракує, уключаючи (але не тільки) інформацію стосовно строків та умов розрахунків, реквізитів сторін, видів цінних паперів;
  11) суттєве збільшення портфеля цінних паперів клієнта протягом короткого строку (наприклад, 50% протягом трьох місяців);
  12) характер та обставини проведення фінансових операцій клієнтом з цінними паперами дають підстави вважати, що вигодоодержувач, зазначений клієнтом, на користь якого здійснюються операції, не є справжнім вигодоодержувачем, а операції здійснюються на користь іншої особи;
  13) стосовно фінансових операцій клієнта з цінними паперами надходили запити від суб’єкта первинного фінансового моніторингу, суб’єкта державного фінансового моніторингу чи правоохоронних органів (зокрема щодо можливих зловживань на ринку або шахрайства);
  14) проведення циклічних фінансових операцій з купівлі за більш високою ціною та продажу за більш низькою ціною (тобто зі збитком) цінних паперів, у тому числі облігацій внутрішньої державної позики, з таким же ISIN упродовж короткого проміжку часу (у день їх купівлі або протягом найближчих днів);
  15) регулярне/циклічне придбання фізичними особами цінних паперів та подальший продаж цінних паперів у день їх купівлі або протягом найближчих днів за ціною, яка є вищою за ціну придбання (водночас ціна продажу може бути в межах ринкових цін);
  16) за поточними рахунками фізичної особи, яка регулярно отримує значні суми коштів як інвестиційний прибуток, відсутні операції з переказу коштів брокеру, спрямованих на купівлю цінних паперів, у сумах, що відповідають вартості таких цінних паперів (суттєва розбіжність між розміром коштів, витрачених на інвестування в ОВДП, та отриманим прибутком).
 4. Торговельне фінансування:
  1) очевидне завищення або заниження ціни на товари та послуги;
  2) очевидне викривлення даних щодо кількості чи виду товарів, що імпортуються чи експортуються;
  3) структура фінансової (их) операції (й) видається надмірно та необґрунтовано складною, що є підставою підозрювати про бажання приховати справжній характер угоди;
  4) використання акредитивів та інших методів торговельного фінансування, коли така торгівля не відповідає звичайній підприємницькій діяльності клієнта;
  5) товар за зовнішньоекономічним контрактом поставляється в (або з) країну (и) [територію (ї)] з підвищеним ризиком ВК/ФТ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення);
  6) товар за зовнішньоекономічним контрактом проходить транзитом через одну або кілька країн (територій) за відсутності очевидних економічних причин;
  7) товар за зовнішньоекономічним контрактом проходить транзитом через країни (території) із підвищеним ризиком ВК/ФТ;
  8) імпорт/експорт товару за зовнішньоекономічним контрактом не має економічного сенсу;
  9) до умов акредитиву вносяться суттєві зміни та/або умови часто змінюються (зокрема сторони угоди, фінансові установи, географія руху коштів/товару), та/або строки подовжуються.
 5. Послуги із зберігання цінностей/надання в оренду депозитного сейфа:
  1) поведінка клієнта щодо використання сейфа є незвичною (наприклад, клієнт часто відвідує сховище разом із сторонніми особами або приїжджає із сумками, за допомогою яких можна перевозити готівку у великих розмірах);
  2) клієнт використовує декілька (не менше трьох) сейфів;
  3) послугами сейфів користується суб’єкт господарювання, для господарської діяльності якого використання послуг сейфів не є характерним;
  4) клієнт проводить незвично тривалий час у сховищі (більше 15 хвилин);
  5) клієнт відвідує сховище перед тим, як внести готівку на рахунок, відкритий у тому самому банку, де він користується послугами сейфа;
  6) поведінка клієнта щодо використання сейфа суттєво змінилася (наприклад, раніше клієнт відвідував сховище один раз на рік, тоді як зараз ‒ три рази на тиждень);
  7) послугами сейфа користується інша особа (за довіреністю).
 6. Онлайн-послуги:
  1) різні представники кількох непов’язаних між собою клієнтів використовують для доступу до Інтернет-банкінгу однакові IP-адреси (Інтернетпротокол);
  2) є підстави вважати, що третя сторона використовує онлайн-банкінг клієнта (наприклад, доступ до Інтернет-банкінгу ініціюється із-за меж України, тоді як банк має інформацію про присутність клієнта в Україні).