Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою

Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою
Опубліковано 16.09.2022

Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості

ДП «Держзовнішінформ» має багаторічний досвід тісної співпраці з ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», провідною організацією Україні у сфері стандартизації.

 

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (далі – ДП «УкрНДНЦ») є провідною організацією в Україні у сфері стандартизації.

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 1163-р, підприємство виконує функції національного органу зі стандартизації (далі – НОС).

У своїй діяльності національний орган стандартизації керується Законом України “Про стандартизацію”, де визначено його основні повноваження:

 • організація та координація діяльності щодо розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів;
 • прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів;
 • вжиття заходів щодо гармонізації національних стандартів з міжнародними та регіональними стандартами;
 • підготовка та затвердження програми робіт з національної стандартизації;
 • координація діяльності технічних комітетів стандартизації.

 

НОС ДП «УкрНДНЦ» представляє інтереси України в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації, та станом на сьогодні, є  членом таких  організацій:

 • ISO Міжнародна організація зі  стандартизації;
 • IEC Міжнародна електротехнічна  комісія;
 • CEN Європейський комітет зі  стандартизації;
 • CENELEC Європейський комітет зі стандартизації в галузі електротехніки;
 • МАС Міжрегіональна  асоціація зі  стандартизації.

 

У складі підприємства працюють:

 • Інститут стандартизації, який безпосередньо виконує функції НОС і складається з Управління національної та міжнародної стандартизації та Національного фонду нормативних документів;
 • Інститут підготовки фахівців.

 

Для забезпечення підтримки виробників, представників бізнесу та інших зацікавлених сторін, ДП «УкрНДНЦ» надає послуги з інформаційного-консультативної допомоги в сфері стандартизації, а саме:

 • формування переліків національних нормативних документів на методи контролювання щодо певних продуктів;
 • щодо формування переліків національних нормативних документів для галузей відповідно до НК 004;
 • формування переліків чинних міжнародних та європейських НД, не прийнятих в Україні;
 • перевірки та взяття на облік технічних умов підприємств та організацій на всі види продукції.

 

Національний фонд нормативних документів ДП «УкрНДНЦ»:

 • здійснює розповсюдження офіційних копій національних стандартів та має виключне право на розповсюдження національних стандартів на електронних носіях;
 • здійснює продаж міжнародних та регіональних стандартів (ISO, IEC ASTM, DIN, DIN EN);
 • веде інтернет-магазин, який є не тільки засобом розповсюдження електронний копій стандартів, а й довідково-пошуковим апаратом;
 • веде єдиний офіційний Каталог нормативних документів;
 • має агентську мережу із виготовлення та розповсюдження на території України національних стандартів на паперових носіях;
 • проводить актуалізацію нормативної документації підприємств.

 

Інститут підготовки фахівців (далі – ІПФ) проводить підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку фахівців у сфері підтвердження відповідності, сертифікації, систем управління якістю, стандартизації, акредитації та метрології, а також, проводить корпоративні, онлайн та виїзні навчання персоналу. Напрямки та плани навчання розміщено на офіційному веб-сайті у розділі «Навчання».

В інституті проходять навчання внутрішні аудитори систем управління якістю, фахівці, які займаються повіркою та калібруванням засобів вимірювальної техніки, спеціалісти, які працюють у випробувальних лабораторіях.

Інститутом підготовки фахівців проводяться семінари за новими та актуальними темами в сфері інфраструктури якості.

 

ДП «УкрНДНЦ» підтримує українських виробників, галузеві асоціації, наукові установи, МСБ і зацікавлене в їх розвитку, підвищенні довіри споживачів до продукції і послуг, а також впевненості в її якості, як на українському, так і міжнародних ринках.

Саме тому, ДП «УкрНДНЦ» розробило та підтримує партнерську програму для асоціацій, наукових установ та громадських організацій, яка передбачає спеціальні пропозиції та знижки для партнерів на послуги ДП «УкрНДНЦ», а також надає безкоштовні консультації для підприємців на порталі Дія.Бізнес.