Великі ідеї для вашого бізнесу
вул. Загородня, 15
м. Київ, Україна, 03150
0 800 30-50-74

Шановні клієнти, з 1 грудня 2020 року, експертні висновки ДП “Держзовнішінформ” видаються лише на бланках суворої звітності.

Шановні клієнти, з 1 грудня 2020 року, експертні висновки ДП “Держзовнішінформ” видаються лише на бланках суворої звітності.
Опубліковано 13.05.2019

Затверджено методику оцінювання фіскальних ризиків

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Методику оцінювання фіскальних ризиків, пише Українське право.

Документом встановлено порядок здійснення оцінки фіскальних ризиків, пов’язаних із зміною у макроекономічному середовищі, наданням державних гарантій за кредитами, діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки, функціонуванням фінансового сектору, реалізацією проектів державно-приватного партнерства, ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, невиконанням плану надходжень від приватизації державного майна, відхиленням від планових показників у сфері пенсійного забезпечення.

Зокрема, метою проведення оцінки фіскальних ризиків є визначення їх можливого впливу на показники державного бюджету, своєчасне вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню фіскальних ризиків та їх мінімізацію.

Відповідальним за проведення загальної оцінки фіскальних ризиків є Мінфін.

Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України, Фонд державного майна, ДСНС (далі — органи, відповідальні за оцінку фіскальних ризиків) визначають у своєму складі структурні підрозділи, відповідальні за подання Мінфіну інформації, необхідної для проведення загальної оцінки фіскальних ризиків, що можуть впливати на показники державного бюджету, про що повідомляють Мінфіну.

До фіскальних ризиків, пов’язаних із змінами у макроекономічному середовищі, належать негативні зміни основних прогнозних показників (зокрема, валового внутрішнього продукту, курсу національної валюти, цінових індексів, обсягу прибутку підприємств, фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, показників зовнішньої торгівлі тощо), які відбулися внаслідок уточнення статистичних даних у бік зменшення, погіршення поточної соціально-економічної ситуації внаслідок внутрішніх та зовнішніх ризиків та перегляду сценарних умов функціонування економіки з урахуванням нових загроз розвитку економіки.

Оцінку фіскальних ризиків, пов’язаних із змінами у макроекономічному середовищі, проводить Мінекономрозвитку.

Заходами з мінімізації фіскальних ризиків, пов’язаних із змінами у макроекономічному середовищі, яких повинні вживати органи державної влади, є, зокрема:

  • удосконалення інструментів прогнозування та інших заходів у сфері макроекономічного та бюджетного прогнозування;
  • продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;
  • удосконалення інструментарію, що використовується для здійснення розрахунку інтегрального рівня тіньової економіки;
  • збільшення питомої ваги державного боргу в національній валюті;
  • розроблення плану дій на випадок істотного зменшення обсягу надходжень до державного бюджету.

До фіскальних ризиків, пов’язаних з наданням державних гарантій, належать ризики, пов’язані з невиконанням позичальником боргових зобов’язань, гарантованих державою, з негативним впливом людського і технічного факторів, обставин непереборної сили.