Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою

Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою

Висновок щодо економічної доцільності фінансової операції

від 15000 грн
Замовити

Для здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їхніх учасників, які є підставою для:

 • купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
 • перерахування іноземної валюти за межі України;
 • перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
 • перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.

 

ДП «Держзовнішінформ» надає висновки про наявність/відсутність економічної доцільності (сенсу) фінансової операції (аналіз фінансової операції та економічний аналіз її економічної доцільності на підставі наданих документів).

Для проведення експертизи та надання висновку необхідно подати до ДП «Держзовнішінформ» такі документи:

 1. Заявку в оригіналі, яка має містити:
  • назву підприємства/установи/організації, код ЄДРПОУ, ІПН, дані про контактну особу із зазначенням посади, прізвища, власного імені та по батькові, номера телефону, з доданням підтверджуючих документів (для юридичних осіб) або паспортні дані з доданням копій паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності), довідки з ЄДР та документів, що підтверджують статус платника податку (для фізичних осіб – підприємців). Вказані підтверджуючі документи подаються при першому зверненні або у разі їхньої зміни;
  • номер досліджуваного контракту/правочину, його предмета та вартості;
  • посилання про достовірність вказаних відомостей та долучених документів;
  • згода щодо збирання, подальше оброблення та зберігання інформації, що міститься в наданих документах;
  • зобов’язання про сплату замовлених послуг.
 2. Документи (в оригіналі або копії), які відображують умови та характеристики досліджуваного питання/контракту/правочину/фінансової операції:
  • опис суті та мети фінансової операції;
  • опис діяльності учасників фінансової операції;
  • економічний розрахунок рентабельності фінансової операції;
  • відомості про учасників фінансової операції: веб-сайти, каталоги продукції, бізнес-плани тощо;
  • опис джерел про надходження коштів ( активів);
  • договір/контракт/правочин з усіма додатками та додатковими угодами до нього, які є предметом звернення, та інші документи, які Замовник вважає потрібними для проведення аналізу;
  • акти приймання-передачі продукції/роботи/послуги/активу;
  • рахунки-фактури/інвойси або інші документи, на підставі яких проводиться оплата за контрактом/правочином;
  • документи, в яких наведені розрахунки вартості продукції/роботи/послуги/активу: калькуляції, кошториси та тарифи, якими обґрунтовується вартість  продукції/роботи/послуги/активу за контрактом/договором/правочином тощо;
  • звіт про оцінку прав інтелектуальної власності.

Вказаний перелік не є вичерпним та  обов’язковим, але за необхідності, коли надані Замовником матеріали не дають змоги точно визначити цінові умови угоди, Підприємство має право запросити в Замовника додаткові інформаційні матеріали.

На вимогу Підприємства можуть бути витребувані копії документів, завірені Замовником, або оригінали.

Документи, викладені англійською або російською мовами, перекладу не потребують. В іншому разі на вимогу Підприємства документи мають бути перекладені  українською.

Замовник відповідає за достовірність наданих документів (копій) та інформаційних матеріалів.

Строк проведення аналізу та перевірки суті наданих документів – до 7 робочих днів. У випадку, коли в експертів виникають додаткові питання, строк виконання може бути подовжений, про що обов’язково повідомляється Замовнику.

Крім того, за вимогою Замовника (про що обов’язково зазначається в заявці), за результатами узгодження та домовленістю сторін про вартість та кінцевий термін надання послуги строк проведення аналізу (дослідження) може бути скорочено.

Для прискорення подання заявки та інших документів можливе їхнє відправлення на електронну адресу dzi@dzi.gov.ua з подальшим обов`язковим направленням на поштову адресу ДП “Держзовнішінформ” оригіналу заявки.

Увага: обмеження на розмір одного листа електронної пошти з додатком – 7 мегабайт.