Маркетингові та кабінетні дослідження

від 3000 грн
Замовити

Одним з напрямків діяльності ДП "Держзовнішінформ" є дослідження внутрішніх і зовнішніх товарних ринків.

Безперечно, інформація в сучасному світі є вагомою перевагою у конкурентній боротьбі за споживачів та частку ринку.

Фахівцями нашого підприємства ведеться постійна робота з накопичення і систематизації широкого спектру інформації щодо внутрішніх і зовнішніх товарних ринків: статистична звітність, ціновий моніторинг, зміни в законодавчому регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.

При підготовці інформаційно-аналітичних продуктів також використовуються дані:

 • Державної служби статистики України;
 • Фіскальна служба України;
 • Міжнародної торгової палати (ICC);
 • понад 50 спеціалізованих зарубіжних видань;
 • власного регулярного моніторингу бюджетоутворюючих галузей України;
 • спеціалізованих баз.

 

Мета кабінетного дослідження – оцінка діяльності компанії та підстроювання її діяльності до стану ринку та вимогам кінцевого споживача.

Завдання кабінетного дослідження – дослідження може бути проведено для рішення однієї або одночасно декількох маркетингових задач:

 • об’єм виробництва та споживання
 • аналіз експорту/імпорту
 • сегментація ринку
 • підприємства-виробники та дилери
 • аналіз конкурентної середи
 • внутрішні та зовнішньоторгові ціни
 • структура дистрибуції товару
 • кон’юнктурні огляди по товарним ринкам з короткостроковими прогнозами (світові, регіональні, український ринок)
 • сировинні бази

 

Переваги кабінетного дослідження:

 • можливість отримання інформації, яка недоступна в результаті прямого вивчення об’єкту, за допомогою суб’єкт-об’єктної взаємодії, як це відбувається під час проведення маркетингових досліджень іншими методами (кількісними, якісними)
 • оперативність дослідження
 • можливість вивчення вузькоспеціалізованих галузей
 • можливість побудови моделі розвитку за великим набором непрямих ознак

Види кабінетних досліджень, за якими працює Держзовнішінформ:

 • спостерігання за об’єктом – постійне спостерігання за ринковим об’єктом, який змінюється (товар, бренд, конкурент, галузь, ринок)
 • експрес-експертиза – коротке дослідження ринку для отримання оціночної інформації (стан ринку, оцінка привабливості галузі тощо). Таке дослідження необхідно для складання бізнес-плану, виявлення первинної оцінки інвестиційної привабливості ринку
 • поглиблене дослідження – багатофакторне дослідження об’єкта з використанням аналітичних методів, з аналізом прямих та непрямих даних про об’єкт (дослідження та аналіз факторів, які впливають на об’єкт дослідження та можуть знаходитися як в межах його ринкового сегменту, так і за межами сегмента, галузі, країни). Таке дослідження проводиться за допомогою обробки набагато більшого обсягу джерел та використанням додаткових методів маркетингових досліджень (експертні інтерв’ю, моделювання ситуації тощо)

 

Відділ аналізу трансфертних цін та фінансового аналізу

Управління галузевих досліджень

ДП “Держзовнішінформ”

 

Тел 044 390 50 69

факс 044 390 50 74

marsem@dzi.gov.ua
Поставити запитання