Marketing and Desk Research

from 3000 UAH
Order

(Укр) ДП «Держзовнішінформ» надає такі види послуг з дослідження внутрішніх і зовнішніх товарних ринків:

  • Організація та проведення індустріальних досліджень щодо виявлення стану та перспектив розвитку українського та зарубіжних галузевих ринків
  • Організація та проведення кабінетних досліджень (Desk research) за видами:
    • спостерігання за об’єктом – постійне спостерігання за ринковим об’єктом, який змінюється (товар, бренд, конкурент, галузь, ринок);
    • експрес-експертиза – коротке дослідження ринку для отримання оціночної інформації (стан ринку, оцінка привабливості галузі тощо). Таке дослідження необхідно для складання бізнес-плану, виявлення первинної оцінки інвестиційної привабливості ринку;
    • поглиблене дослідження – багатофакторне дослідження об’єкта з використанням аналітичних методів, з аналізом прямих та непрямих даних про об’єкт (дослідження та аналіз факторів, які впливають на об’єкт дослідження та можуть знаходитися як в межах його ринкового сегменту, так і за межами сегмента, галузі, країни). Таке дослідження проводиться за допомогою обробки набагато більшого обсягу джерел та використанням додаткових методів маркетингових досліджень (експертні інтерв’ю, моделювання ситуації тощо).

Sorry, this entry is only available in Ukrainian and Russian.

Ask a question