Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою

Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою
Опубліковано 12.06.2023

Банки та обмінники повинні приймати всі випущені після 1914 р. долари без значного зносу і пошкодження – НБУ

Уповноваженим установам заборонено встановлювати під час операцій обміну банкнот іноземної валюти, що є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, обмеження щодо їхнього номіналу та року емісії, роз’яснив Національний банк України.

“Зокрема, це стосується і здійснення операцій із банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою (ФРС) з 1914 року до цього часу”, – вказав НБУ.

Він уточнив, що про це чітко зазначено в Положенні про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою і банківськими металами на валютному ринку України, затвердженому постановою правління НБУ від 2 січня 2019 року №1 (Положення №1).

Нацбанк наголосив, що не ухвалював жодних нормативно-правових актів, які б передбачали заборону на обмін доларів США серії 1996 року та випущених в обіг раніше.

“Отже, уповноважені установи зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, що за дизайном та елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, та не мають ознак зношеності або набули під час обігу однієї чи кількох ознак незначної зношеності”, – наголосив регулятор.

Він зазначив, що готовий приймати звернення громадян для проведення відповідних перевірок у разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску, і в разі підтвердження інформації про порушення застосовувати адекватні заходи впливу.

Крім того, НБУ повідомив про проведення вже наступного тижня зустрічі з учасниками ринку для обговорення звернення громадян і проблемних питань, де також надасть відповідні роз’яснення.

Регулятор додав, що клієнти також стикаються з проблемами в обміні іноземних банкнот з ознаками значного зносу або пошкодження. У цьому разі, незалежно від року випуску банкноти, уповноважені установи, які мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом, можуть запропонувати клієнту здійснити операцію інкасо.

Нацбанк уточнив, що ступінь зношеності банкнот іноземної валюти встановлюється центральними банками відповідних країн, зокрема для долара США – ФРС, і не підлягає регулюванню НБУ, водночас має бути передбачена умовами договорів з іноземним банком-кореспондентом. Прийняті на інкасо банкноти направляються іноземному банку-кореспонденту для обміну та отримання придатних банкнот, пояснив регулятор.

Регулятор зазначив, що комісію за здійснення таких операцій банки стягують згідно зі встановленими ним тарифами, інформація про які має бути розміщена в доступному для клієнта місці. “З огляду на суттєве ускладнення логістичних шляхів під час повномасштабної війни та пов’язане з цим зростання прямих витрат банків на здійснення такої передачі валюти для обміну, уповноважені установи поступово збільшують комісії за операціями інкасо”, – констатував НБУ.

Він також уточнив, що терміни виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав (відшкодування безпосередньо після приймання банкнот від клієнта або після отримання відшкодування іноземного банку-кореспондента) встановлюються банками самостійно.

Нацбанк нагадав, що до ознак значного зношення/пошкодження належать банкноти, які розірвано (розрізано) на частини; з пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалено цифрові або текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично змінні елементи захисту, захисні стрічки); зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень.

До них також належать локальні забруднення (плями), зокрема видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти; загальні забруднення, зокрема такі, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях; обпалені, пропалені, дуже старі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття); мають явні друкарські недоліки.

Крім того, серед них банкноти, вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банка-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).

До ознак незначного зносу згідно з додатком до Положення №1 належать: локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості; відбитки штампів/печаток, написи, зокрема видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм2; плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна.

Незначними також вважаються надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук завдовжки до 3 мм кожний, а також отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук, діаметром не більш як 1 мм кожен.

 

ua.interfax.com.ua