Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою

Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою
Опубліковано 23.06.2020

Депутати пропонують врегулювати ринок криптовалют: внесено законопроект про віртуальні активи

Криптовалюта стане майном, а набуття права власності на неї стане можливим за рішенням суду, пише “Судово-юридична газета“.

У Верховній Раді розглядають можливість ухвалення законопроекту № 3637 від 11.06.2020 «Про віртуальні активи».

Віртуальний актив – це особливий вид майна, який є цінністю в електронній формі, існує в системі обігу віртуальних активів та може знаходитись у цивільному обігу. Віртуальні активи можуть бути забезпеченими і незабезпеченими.

Йдеться, в першу чергу, про легалізацію обігу криптовалют.

Про віртуальні активи йдеться у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (п. 51 статті 1 Закону), в розумінні якого такі активи – це цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей. Операції з такими активами підпадають під фінансовий моніторинг. Проте окремим Законом їх обіг не врегульований. Депутати визнають, що ринок віртуальних активів потребує належного законодавчого врегулювання. Також існує необхідність визначення державного органу, що здійснюватиме державне регулювання, нагляд та моніторинг за діяльністю постачальників послуг, пов’язаних з віртуальними активами; реєстрацію таких суб’єктів; встановлення механізмів превентивних заходів, санкцій та інших правозастосовних методів.

Повноцінному функціонуванню та подальшому розвитку ринку віртуальних активів заважає цілий ряд невирішених проблем, серед яких:

  • відсутність правового регулювання відносин, що виникають у сфері обігу віртуальних активів;
  • відсутність механізмів оподаткування доходів, отриманих від операцій з віртуальними активами;
  • відсутність правових гарантій захисту права власності учасників ринку віртуальних активів;
  • регулювання діяльності професійних учасників ринку віртуальних активів;
  • відсутність механізмів контролю за обігом віртуальних активів, які можуть використовуватись з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
  • відсутність дієвих механізмів залучати іноземні інвестиції у високотехнологічні галузі економіки України.

Законопроектом вносяться зміни до Цивільного кодексу України, а саме: віртуальні активи набувають статуса майна (стаття 190 ЦК). Одночасно віртуальні активи будуть знаходитися поза сферою дії Закону України «Про адміністративні послуги».

На обіг забезпечених віртуальних активів будуть розповсюджуватися всі обмеження, які застосовуються до обігу об’єктів цивільних прав, якими такі віртуальні активи забезпечені.

У випадку, якщо забезпечений віртуальний актив забезпечено об’єктом цивільних прав, який знаходиться під арештом або вилучено з цивільного обігу, відчуження такого віртуального активу не дозволяється, а будь-який вже укладений правочин щодо відчуження такого віртуального активу є нікчемним.

У разі прийняття Закон додасть роботи судам. Учасникам ринку віртуальних активів нададуть право на судовий та інші способи захисту своїх прав на віртуальні активи як з боку держави, так і з боку інших учасників ринку віртуальних активів.

Одним із способів набуття права власності на віртуальний актив стане отримання рішення суду.

За рішенням суду віртуальний актив можливо буде передавати на зберігання будь-якій особі.