Великі ідеї для вашого бізнесу
вул. Загородня, 15
м. Київ, Україна, 03150
0 800 30-50-74

Шановні клієнти, з 1 грудня 2020 року, експертні висновки ДП “Держзовнішінформ” видаються лише на бланках суворої звітності.

Шановні клієнти, з 1 грудня 2020 року, експертні висновки ДП “Держзовнішінформ” видаються лише на бланках суворої звітності.
Опубліковано 21.01.2019

Доповнення у податковому законодавстві з трансфертного ціноутворення

Принцип превалювання сутності над формою, який використовується в бухгалтерському законодавстві України та багатьох інших країнах світу, передбачає, що операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Українське податкове законодавство в частині трансфертного ціноутворення доповнено відповідними нормами.

Згідно із Законом, з 2019 року функції, які виконуються сторонами операції, визначаються та аналізуються на підставі  укладених договорів, даних бухгалтерського обліку, фактичних дій сторін операцій та фактичних обставин її проведення відповідно до суті операції.

Тобто, при аналізі відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» фактичні умови операцій превалюють над  договірними, якщо вони не відповідають одна одній або взагалі відсутнє їх документальне підтвердження.

Наступне. Досліджуваною стороною, для якої перевіряється показник рентабельності відповідно до обраного методу трансфертного ціноутворення, буде та, щодо якої, в тому числі, є найбільш повна та документально підтверджена інформація про фінансові показники, які використовуються для розрахунку показників рентабельності.

На додаток, термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу “витягнутої руки” переривається у разі розгляду судом позовів платника податків з питань, пов’язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки, до завершення судових процедур.