Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою

Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою

Висновок щодо вартості послуг за контрактом

від 5000 грн
Замовити

Проведення експертизи цінових умов та надання висновку про відповідність/невідповідність між вартістю продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав), заявленою в правочині/рахунку-фактурі/актах виконаних робіт, і її (його) справедливою ринковою ціною, що склалася на ринку ідентичних, а за їх відсутності – однорідної продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав).

Проведення експертизи цінових умов та надання висновку про відповідність/невідповідність між вартістю продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав), заявленою в правочині/рахунку-фактурі/актах виконаних робіт, і її (його) справедливою ринковою ціною, що склалася на ринку ідентичних, а за їх відсутності – однорідної продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав).

Для проведення експертизи  та надання висновку про відповідністьневідповідність між вартістю продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав), заявленою в правочині/рахунку-фактурі/актах виконаних робіт, і її (його) справедливою ринковою ціною, що склалася на ринку ідентичних, а за їх відсутності – однорідної продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав) необхідно подати до ДП «ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ» наступні документи:

 1. Заявку в оригіналі, яка повинна містити:
  • назву підприємства/установи/організації, код ЄДРПОУ, ІПН, дані про контактну особу із зазначенням посади, прізвища, власного імені та по батькові, номеру телефону, з доданням підтверджуючих документів (для юридичних осіб) або  паспортні данні з доданням копій паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (при наявності), довідки з ЄДР та документів, що підтверджує статус, як платника податку (для фізичних осіб-підприємців). Вказані підтверджуючі документи подаються при першому зверненні або у разі їх зміни.
  • номер досліджуємого контракту/правочину, його предмета та вартості;
  • посилання про достовірність вказаних відомостей та долучених документів;
  • згода щодо збирання, подальше оброблення та зберігання інформації, що міститься в наданих документах;
  • зобов’язання про сплату замовлених послуг.
 2. Документи (в оригіналі або копії), які відображують умови та характеристики досліджуємого питання/контракту/правочину:
  • договір/контракт/правочин з усіма додатками та додатковими угодами до нього, які є предметом звернення, та інші документи, які Замовник вважає потрібними для проведення експертизи:
  • акти приймання-передачі продукції/роботи/послуги/активу;
  • рахунки-фактури/інвойси або інші документи, на підставі яких проводиться оплата по контракту/правочину;
  • документи, в яких наведені розрахунки вартості продукції/роботи/послуги/активу: калькуляції, кошториси та тарифи, якими обгруньовується вартість на продукцію/роботу/послугу/активза  контракту/договору/правочином тощо;
  • звіт про оцінку прав інтелектуальної власності

Вказаний перелік не є вичерпним та не є обов’язковим, але у разі необхідності, коли надані Замовником матеріали не надають змоги точно визначити цінові умови угоди, Підприємство має право запросити у Замовника додаткові інформаційні матеріали.

На вимогу Підприємства можуть бути витребувані копії документів завірені Замовником або в оригіналі.

Документи викладені англійською або російською мовами – перекладу не потребують. В іншому випадку, на вимогу Підприємства, документи повинні бути перекладені на українську.

Замовник відповідає за достовірність наданих документів (копій) та інформаційних матеріалів.

 

Строк проведення експертизи до 7 робочих днів. У випадку, коли у експертів виникають додаткові питання, строк виконання може бути подовжений, про що обов’язково повідомляється Замовнику.

Крім того, за вимогою Замовника (про що обов’язково зазначається у заявці) за результатами узгодження та домовленістю сторін про вартість та кінцевий термін надання послуги, строк проведення експертизи може бути скорочено.

 

Для прискорення подання заявки та інших документів, можливе їх відправлення на електронну адресу dzi@dzi.gov.ua з подальшим обов`язковим направленням на поштову адресу ДП “Держзовнішінформ” оригіналу заявки.

Увага, обмеження на розмір одного листа  електронної пошти з додатком – 7 мегабайт.