Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою

Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою

Висновок стосовно суті та мети фінансової операції

від 10000 грн
Замовити

Для здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:

 • купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
 • перерахування іноземної валюти за межі України;
 • перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
 • перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.

 

ДП «Держзовнішінформ» надає висновки стосовно суті та мети фінансової операції (викладення суті та мети фінансової операції на підставі наданих документів, які відображують умови та характеристики досліджуємої фінансової операції).

Для проведення експертизи та надання висновку необхідно подати до ДП «Держзовнішінформ» наступні документи:

 1. Заявку в оригіналі, яка повинна містити:
  • назву підприємства/установи/організації, код ЄДРПОУ, ІПН, дані про контактну особу із зазначенням посади, прізвища, власного імені та по батькові, номеру телефону, з доданням підтверджуючих документів (для юридичних осіб) або  паспортні данні з доданням копій паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (при наявності), довідки з ЄДР та документів, що підтверджує статус, як платника податку (для фізичних осіб-підприємців). Вказані підтверджуючі документи подаються при першому зверненні або у разі їх зміни.
  • номер досліджуємого контракту/правочину, його предмета та вартості;
  • посилання про достовірність вказаних відомостей та долучених документів;
  • згода щодо збирання, подальше оброблення та зберігання інформації, що міститься в наданих документах;
  • зобов’язання про сплату замовлених послуг.
 2. Документи (в оригіналі або копії), які відображують умови та характеристики досліджуємого питання/контракту/правочину/фінансової операції:
  • опис суті та мети фінансової операції;
  • опис діяльності учасників фінансової операції;
  • економічний розрахунок рентабельності фінансової операції;
  • відомості про  учасників фінансової операції: веб-сайти, каталоги продукції, бізнес-плани, тощо;
  • опис джерел про надходження коштів ( активів);
  • договір/контракт/правочин з усіма додатками та додатковими угодами до нього, які є предметом звернення, та інші документи, які Замовник вважає потрібними для проведення аналізу;
  • акти приймання-передачі продукції/роботи/послуги/активу;
  • рахунки-фактури/інвойси або інші документи, на підставі яких проводиться оплата по контракту/правочину;
  • документи, в яких наведені розрахунки вартості продукції/роботи/послуги/активу: калькуляції, кошториси та тарифи, якими обгрунтовується вартість на продукцію/роботу/послугу/актива  контракту/договору/правочином тощо;
  • звіт про оцінку прав інтелектуальної власності

Вказаний перелік не є вичерпним та не є обов’язковим, але у разі необхідності, коли надані Замовником матеріали не надають змоги точно визначити цінові умови угоди, Підприємство має право запросити у Замовника додаткові інформаційні матеріали.

На вимогу Підприємства можуть бути витребувані копії документів завірені Замовником або в оригіналі.

Документи викладені англійською або російською мовами – перекладу не потребують. В іншому випадку, на вимогу Підприємства, документи повинні бути перекладені на українську.

Замовник відповідає за достовірність наданих документів (копій) та інформаційних матеріалів.

 

Строк проведення аналізу та перевірки суті наданих документів до 7 робочих днів. У випадку, коли у експертів виникають додаткові питання, строк виконання може бути подовжений, про що обов’язково повідомляється Замовнику.

Крім того, за вимогою Замовника (про що обов’язково зазначається у заявці) за результатами узгодження та домовленістю сторін про вартість та кінцевий термін надання послуги, строк проведення аналізу (дослідження) може бути скорочено.

 

Для прискорення подання заявки та інших документів, можливе їх відправлення на електронну адресу dzi@dzi.gov.ua з подальшим обов`язковим направленням на поштову адресу ДП “Держзовнішінформ” оригіналу заявки.

Увага, обмеження на розмір одного листа  електронної пошти з додатком – 7 мегабайт.